Knäskador

Knäskador är väldigt vanliga framför allt hos idrottare. Den här patientinformationen är främst inriktad på de överbelastningsskador i knäna som vi brukar behandla här på kliniken såsom löparknä, hopparknä, Osgood schlatter och patellofemoralt smärtsyndrom m.m. För att kunna idrotta och vara aktiv som tidigare är det viktigt att söka hjälp så fort besvären uppkommer.

Knäskador | Löparknä.orgHär på kliniken har vi utvecklat rutiner baserat på beprövad erfarenhet samt senaste rönen inom idrottsmedicin för att behandla många av de vanligaste knäproblemen.

Akuta knäskador med svullnad i knäleden, belastningssvårighet, instabilitet, låsningar, upphakningar bör få medicinsk akutvård snarast möjligt- börja med att söka hjälp på vårdcentralen eller närakuten. Några exempel på knäskador som kan uppkomma akut som vi inte kommer att gå igenom här är t.ex meniskskador samt ledyteskador och korsbandsskador.

Bakomliggande orsaker till knäskador

Överpronation: Vid icke traumatiska knäskador börjar ofta problemen någonstans i rörelsekedjan:fot-knä-höft och den kanske vanligaste orsaken till knäskador är överpronation av foten. Överpronation av foten hänger ofta samman med stelhet, felställningar i höft, bäckenet och benlängdsskillnad.

När foten pronerar vid viktbelastning under gång faller fotvalvet nedåt på insidan av foten och hälen glider utåt. Om foten pronerar mer än vanligt brukar man kalla det överpronation, vilket utsätter fot, knä och höft för större belastningar än vanligt och det kan orsaka knäskador.

Pronationens påverkan på knä-höft:

När foten pronerar och fotvalvet faller ned så
roteras foten utåt

– Detta får underbenet och låret att rotera inåt.

– Knäet faller då inåt, så kallad valgusställning, vilket drar knäskålen mer mot utsidan av knäet.

– Den ökade inåtrotationen av låret påverkar bäckenet som då vanligtvis tippar framåt och nedåt på samma sida.

– Om bäckenet sänks på en sida uppstår ofta en kompensatorisk krök eller skolios i ryggraden.

Överpronation av foten sätter stor stress på knäleden och strukturerna runt knäet. Överpronation av foten har satts i samband med en mängd olika knäproblem som löparknä, patellofemoralt smärtsyndrom, artros av knäleden, ligamentskador m.m.

Många av felställningarna från pronationen som nämnts ovan kan korrigeras och förbättras med kiropraktisk behandling. I takt med att kroppen åldras kan felställningarna i fot, knä och bäcken bli mer permanenta. I sådana fall kan det vara nödvändigt att införskaffa inviduellt utformade ortopediska inlägg som rätar ut pronationen och avlastar knä och höft. Här på kliniken kan du få hjälp att beställa ortopedisk inlägg samt få lite rabatt hos ortopedtekniker som vi rekommenderar.

överbelastningsskadorna på knäet | knäskador | Löparknä.orgMånga av de kroniska överbelastningsskadorna i knäna har liknande skademekanismer eller bakomliggande orsaker till. Ett exempel är stelhet i de yttre strukturerna av knäet såsom yttre iliotibialbandet och laterala retinaklet, stelhet i dessa strukturer kan leda till att patella dras mer mot utsidan av knäet med smärta runt knäskålen så kallat patellofemoralt smärsyndrom (PFSS). Stelhet i iliotibialbandet kan även leda till löparknä då friktionen som uppstår när ilitibialbandet glider över laterala femurkondylen vid framåt/bakåtböjning blir större än tidigare.

Ett annat exempel är stelhet i framsida lår, quadsriceps muskeln, vilket leder till ökat drag i patella (knäskålen)” vilket ökar draget, belastningen på patella ligamentet och infästningen på tuberositas tibia eller tibial tuberosity.

Detta kan orsaka antingen skada på senan till quadriceps muskeln så kallad quadriceps tendinopati 1. Eller så kan skadan uppstå nedanför knäskålen i patella ligamentet vilket kallas hopparknä 2. Hos unga individer kan istället patellasenans infästningen på tuberositas tibia luckras upp och bli inflammerad 3.

Lokalisationen av några av de Knäskador som vi brukar behandla

På utsidan av knäet:

– Löparknä

– Proximala tibio-fibularleden

Framtill på knäet:

– Osgood Schlatter

– Hopparknä (jumpers knee), Prepatellär tendinit, patellar tendinopati

– Patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS) eller chondomalacia patellae

På baksidan av knäet:

”Hamstrings tendinit eller popliteus-tendinit.

Generell knäsmärta:

” Artros i knäet så kallad gonartros

Ovan finns listat några av de vanligaste knäskadorna som vi behandlar. För snabb smärtlindring och återgång till idrott eller vardag är det viktigt att söka hjälp för sina knä-problem så snart som möjligt.