Osgood schlatter

Osgood Schlatter sjukdom, Schlatterknä

Osgood schlatter | Löparknä.org

Osgood schlatter: Schlatterknän är en ganska vanlig sökorsak hos kiropraktorer och andra som jobbar mycket med idrottsskador. För att kunna idrotta och vara aktiv som tidigare är det viktigt att söka hjälp så fort besvären uppkommer. En kiropraktor, sjukgymnast, läkare eller annan terapeut med erfarenhet från idrottsskador kan hjälpa er med schlatterknän. Här på kliniken har vi utvecklat rutiner för att behandla schlatterknän baserat på beprövad erfarenhet samt senaste rönen inom idrottsmedicin.

Schlatterknän beror på en inflammation av pattelasenans infästning några centimeter under knäet på tuberositas tibia.

Orsak till Schlatter

Den stora muskeln på framsida lår fäster via knäskålen och patellasenan in på en benknöl på framsidan av smalbenet. Hos barn och ungdomar orsakas besvären av upprepat drag i det omogna senfästet.

Benet är svagare än patellasenan hos barn och ungdomar som ej växt färdigt, vilket leder till benuppluckring och bildandet av en knöl vid patellasenans infästning om senan utsätts för upprepat drag. Vid schlatterknä svullnar benknölen upp och gör ont. Den förstorade knöl som bildats vid patellasenans infäste kan finnas kvar även när besvären och inflammation försvunnit.

Smärtan känns under och eventuellt efter ansträngning. Det område som drabbas (se grafik) är där muskelsenans infästning i underbenet sker och man kan känna en upphöjd knölighet.

Symtombild vid schlatter

Schlatterknä är en vanlig orsak till knäsmärta hos barn och unga idrottare och det är den vanligaste orsaken till att barn söker hjälp för en idrottsskada. Shlatter är vanligast i åldern 10-14 år och tenderar att drabba flickor lite tidigare än pojkar. Schlatter är vanligare hos pojkar än hos flickor men i takt med att flickfotbollen blivit mer populär verkar skillnaderna ha minskat något. Smärtan under knäet uppträder under träning och vid ansträngning med mycket böjda knän såsom trappgång.

Symtom | Osgood schlatter | Löparknä.orgVanligtvis upphör problemen när tillväxten slutar, men i enstaka fall kan problemen fortsätta även då. Röntgenundersökning eller ultraljud kan genomföras för att se om det finns några benfragment i patellasenan eller annan orsak till besvären.

Även om besvären är självläkande över lång tid är det viktigt att söka behandling i ett tidigt skede för att kunna fortsätt med aktivt idrottande.

Den stora muskeln på framsida lår, quadricepsmuskeln fäster via knäskålen n och patellasenan in på framsidan av smalbenet (se bild nedan till vänster). Stelhet, förkortning av quadricepsmuskeln orsakar ökat drag på knäskålen och patellasenan, vilket kan orsaka rupturer och inflammation av senan.

Bristningar i patellasenan kallas hopparknä och drabbar mestadels vuxna. Osgood Schlatter är ett liknande tillstånd som drabbar unga personer och där ömheten uppträder nedanför patellasenan eftersom benet fortfarande är mjukt och ger ”vika” före patellasenan (se bilden nedan till höger)

En sak som dessa patienter brukar ha gemensamt är att de sätter mycket press på framsida lår vid olika övningar, aktiviteter. Ett exempel är en enkelt benböjs test där man ofta skjuter fram knäna långt framför fötterna och därmed sätter extra press på framsida lår, istället för att utnyttja höftmusklerna.

Olika undersökningar för längden på musklerna framsida lår, quadriceps avslöjar oftast en förkortad muskel, vilket leder till ökat drag i knäskålen- patella senan och vidare ned till infästningen tuberositas tibia.

Behandling Osgood schlatter

Det är viktigt att hitta bakomliggande orsak till problemet och inte bara behandla där det gör ont. Felaktiga rörelsemönster och benlängdsskillnad, felställningar i fötterna är exempel på sådant som kan måsta korrigeras för att inte problemen skall komma tillbaka.

Vi har utarbetat ett rehabiliteringsprogram för Osgood schlatter. Hur många av punkterna i rehabiliteringsprogrammet som behöver följas för att bli besvärsfri är olika.

Behandling:

  • Justering av låsta leder i fötter, knä och bäcken. Om det föreligger benlängdsskillnad behandlas detta. Felställningar i fötterna kan kräva specialgjorda skoinlägg som formgjuts efter patientens fötter.
  • Rehabövningar för att lära patienten rätt rörelsemönster och använda höften istället för framsida lår.
  • Stretching av stela muskler, framför allt höftböjare och framsida lår.
  • Taping av knäet för att avlasta draget, trycket från patella senan över ett större område. Detta kan patienten sedan göra själv efter lite instruktioner.
  • Mjukdelsbehandling med speciella mjukdelstekniker likt graston på framsida lår och patellasenan. detta för att öka rörligheten och bryta ned de sammanväxningar och skadad vävnad som uppstår efter långvarig inflammation

Förebyggande behandling:

  • Träna bara så mycket som det går utan att orsaka smärta.
  • Kyl ned det symtomatiska området efter träning med is i 10-15 minuter.
  • Tejpa knäet före aktivitet för att sträcka ut patellasenan och minska draget på underbenet. Tejpningen kan man göra själv efter att ha fått instruktioner på en idrottsklinik t.ex.

Lycka till!